Partnerstwo SDGs

 Partnerstwo SDGs  Warsztaty przyrodnicze połączone ze zbieraniem śmieci w lesie stały się ważnym wątkiem obchodów Dnia Ziemi dla dzieci ze szkół w gminie Łuków. Wzięły w nich udział dzieci i młodzież szkolna, uczestnicy konkursu "Dzieci na tropie śmieci – Razem chronimy naszą przyrodę!", działania realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Vivenge Sp. z o. o., we współpracy w Partnerstwie SDGs Razem dla Środowiska. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Podejmowane we współpracy z biznesem działania na rzecz środowiska zostały zaprezentowane w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017" miał swą premierę na odbywających się 12 kwietnia na warszawskim Stadionie Narodowym Targach CSR, których organizatorem był FOB. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  „Koalicja 5 frakcji”, pierwsze systemowe rozwiązanie w Polsce na rzecz zwiększenia poziomu zbiórki (jakościowej) selektywnej surowców u źródła, została zainaugurowana 12 kwietnia 2018 r. w Warszawie.  Pomysłodawcami i inicjatorami projektu są ENERIS Ochrona Środowiska i CSR Consulting — uczestnik Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska". Inicjatywa została zawiązana przy wsparciu Centrum UNEP/GRID Warszawa. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, odpowiadała na pytania związane ze współpracą z Fundacją Veolia Polska w ramach projektu Młodzi Obserwatorzy Przyrody. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska" przy współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, rekomendują wszystkim zainteresowanym współpracą z NASA przy obserwacjach wiosennych chmur, międzynarodowy konkurs NASA GLOBE Clouds. Konkurs rozpoczyna się 15 marca i trwa do 15 kwietnia 2018. Działania podjęte w ramach konkursu, realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju: 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (Działania w dziedzinie klimatu) i wpisują się w misję EDUKACJA (i częściowo w misję MIASTA) Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Projekt zaplanowany został w formie konkursu realizowanego w nurcie edukacji ekologicznej młodego pokolenia. Działanie to realizowane jest w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z VIVENGE Sp. z o.o. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Podczas spotkania 2 marca 2018, w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie, eksperci dyskutowali na temat nowego pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu uczestniczyła Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  W ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz BASF Polska rozpoczynają kolejny cykl programu Agro Ambasadorzy BASF. Projekt przynależy do „Misji Bioróżnorodność” Partnerstwa, realizuje jednak również założenia „Misji Edukacja”. Pierwszy z wykładów prowadzonych przez ekspertów Centrum UNEP/GRID Warszawa odbył się 9 lutego br. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Z nowym rokiem nadszedł czas na podsumowanie konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”, organizowanego wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację Veolia Polska. Podczas spotkań ze zwycięskimi zespołami – które zajęły pierwsze miejsca w każdej z trzech kategorii wiekowych – przedstawiciele Fundacji Veolia, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, a także lokalnych siedzib spółki Veolia i urzędów miejskich, mieli okazję osobiście pogratulować uczniom. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Miniony rok był drugim z piętnastu lat przewidzianych na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W jego trakcie, uczestnicy Partnerstwa „Razem dla Środowiska”, dobrowolnej koalicji stron na rzecz wspólnego działania dla środowiska w duchu Agendy 2030, zrealizowali działania w obszarach odpowiadających Celom: Cel 11 (Zrównoważone Miasta i Społeczności), Cel 12 (Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja), Cel 13 (Działania w Dziedzinie Klimatu), 15 Cel (Życie na Lądzie). Przez cały rok 2018 Partnerstwo "Razem dla Środowiska" będzie miało wiele okazji by przybliżyć realizację Celów wytyczonych w Agendzie 2030 ONZ. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022