Partnerstwo SDGs

 Partnerstwo SDGs  W środę 15 maja odbyły się warsztaty dla najstarszych uczestników programu zajmujących się tematem wody. Spotkanie rozpoczęte zostało poszukiwaniem wody w okolicy szkoły w Radziechowach. Korzystając ze zdjęć satelitarnych oraz map cyfrowych, uczestnicy poznawali tereny, przez które płynie potok Wieśnik. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Reprezentanci instytucji samorządowych, firmy Veolia Polska oraz uczestniczących w projekcie zespołów obecni byli na spotkaniu podsumowującym kolejną edycję MOP. Projekt, realizowany wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację Veolia Polska, umożliwił dzieciom i młodzieży szkolnej zaprezentowanie zmian, które chciałaby widzieć w swym najbliższym otoczeniu. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Rozpoczął się nabór kadydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody "Ludzie którzy zmieniają biznes". Nagroda dedykowana jest osobom, które poprzezswoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Dodatkowymk kryterium jest historia dokonania w miejscu realnej zmiany ułatwiającej odpowiedzialne zarządzanie. Nagroda "Ludzie którzy zmieniają biznes" przyznawana jest co dwa lata. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Nowy, skierowany do firm cykl warsztatów Centrum UNEP/GRID-Warszawa stawia sobie za cel zapoznanie uczestniczących w nim osób z najnowszymi danymi o środowisku i gospodarce, prezentowanymi w raportach UN Environment oraz rodziny ONZ. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Trzeci Samsung Inkubator w Polsce Wschodniej jest jednocześnie pierwszym, stawiającym sobie za cel wspieranie inicjatyw na rzecz realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które współpracuje z Samsungiem w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska", będzie udzielać merytorycznego wsparcia start-upom, chcącym działać dla ludzi i środowiska. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Przedstawiciele 26 organizacji reprezentujący środowiska samorządowe, firmy i organizacje pozarządowe, zebrali się 11 kwietnia 2019 na pierwszym jubileuszowym spotkaniu podsumowującym rok działań Koalicji 5. Frakcji. W spotkaniu nie zabrakło reprezentacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które od początku wspiera inicjatywę w jej programowych działaniach. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Projekty tworzenia przyjaznych dla ludzi i środowiska przestrzeni, przygotowane przez zespoły szkolne z tych dwóch miast, zostały nagrodzone w trakcie wydarzeń, zorganizowanych przez Fundację Veolia Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  W dniach 21 marca oraz 2 i 3 kwietnia 2019, spotkaliśmy się z uczestnikami programu Ekodetektywi – uczniami szkoły w Radziechowach, a także z nauczycielami zaangażowanymi w prace przy programie. Program edukacyjny Ekodetektywi jest współorganizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Żywiec Zdrój S.A. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Odbywające się 1 i 2 kweitnia w Krakowie wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne, biznes i środowiska naukowe. W dyskusji, poświęconej roli współpracy w zrównoważonym rozwoju miast, wzięła udział Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs    W ciagu trzech pierwszych miesięcy 2019 roku, grono firm współpracujących w Partnerstwie SDGs "Razem dla Środowiska" powiększyło się o pięć nowych podmiotów. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2020