Partnerstwo SDGs

 Partnerstwo SDGs  Biorąc pod uwagę konieczność podjęcia pilnych działań dla zapobieżenia wymknięciu się kryzysu klimatycznego spod kontroli - jak również rosnącej świadomości i mobilizacji społecznej na rzecz klimatu - Centrum zdecydowało się na zainicjowanie cyklu dyskusji, w której przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i społecznego dzielić się będą wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie odpowiadanie na wyzwanie zmieniającego się klimatu.  Inauguracyjne spotkanie możliwe będzie dzięki wsparciu Ambasady Norwegii. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  21 maja miał miejsce krajowy finał European Youth Debating Championship 2019. Wątkiem przewodnim dyskusji młodzieży szkolnej było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, czy przemysł chemiczny i produkcji tworzyw sztucznych może działać na rzecz zrównoważonego rozwoju. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Eksperci Centrum UNEP/GRID-Warszawa biorą udział w kolejnej edycji Programu Agro Ambasadorzy BASF. Wykład Rolnictwo i przyroda dotyczący zrównoważonego rolnictwa i ochrony różnorodności biologicznej został wygłoszony na SGGW w Warszawie (14.05), Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (16.05), Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (21.05). Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Międzynarodowa konferencja p.n. " Społeczna akceptacja nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi: budowanie świadomości i zaangażowania mieszkańców", odbędzie się 26 czerwca 2019 r. Warszawie. Wydarzenie uzyskało patronat Centrum UNEP-GRID-Warszawa  i Unii Metropoliii Polskich, a jego gospodarzem jest m. st. Warszawa – miasto eksperckie w projekcie COLLECTORS. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  W środę 15 maja odbyły się warsztaty dla najstarszych uczestników programu zajmujących się tematem wody. Spotkanie rozpoczęte zostało poszukiwaniem wody w okolicy szkoły w Radziechowach. Korzystając ze zdjęć satelitarnych oraz map cyfrowych, uczestnicy poznawali tereny, przez które płynie potok Wieśnik. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Reprezentanci instytucji samorządowych, firmy Veolia Polska oraz uczestniczących w projekcie zespołów obecni byli na spotkaniu podsumowującym kolejną edycję MOP. Projekt, realizowany wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację Veolia Polska, umożliwił dzieciom i młodzieży szkolnej zaprezentowanie zmian, które chciałaby widzieć w swym najbliższym otoczeniu. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Rozpoczął się nabór kadydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody "Ludzie którzy zmieniają biznes". Nagroda dedykowana jest osobom, które poprzezswoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Dodatkowymk kryterium jest historia dokonania w miejscu realnej zmiany ułatwiającej odpowiedzialne zarządzanie. Nagroda "Ludzie którzy zmieniają biznes" przyznawana jest co dwa lata. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Nowy, skierowany do firm cykl warsztatów Centrum UNEP/GRID-Warszawa stawia sobie za cel zapoznanie uczestniczących w nim osób z najnowszymi danymi o środowisku i gospodarce, prezentowanymi w raportach UN Environment oraz rodziny ONZ. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Trzeci Samsung Inkubator w Polsce Wschodniej jest jednocześnie pierwszym, stawiającym sobie za cel wspieranie inicjatyw na rzecz realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które współpracuje z Samsungiem w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska", będzie udzielać merytorycznego wsparcia start-upom, chcącym działać dla ludzi i środowiska. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Przedstawiciele 26 organizacji reprezentujący środowiska samorządowe, firmy i organizacje pozarządowe, zebrali się 11 kwietnia 2019 na pierwszym jubileuszowym spotkaniu podsumowującym rok działań Koalicji 5. Frakcji. W spotkaniu nie zabrakło reprezentacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które od początku wspiera inicjatywę w jej programowych działaniach. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022