SDG

 SDG  Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, odpowiadała na pytania związane ze współpracą z Fundacją Veolia Polska w ramach projektu Młodzi Obserwatorzy Przyrody. Czytaj więcej »
 SDG  Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska" przy współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, rekomendują wszystkim zainteresowanym współpracą z NASA przy obserwacjach wiosennych chmur, międzynarodowy konkurs NASA GLOBE Clouds. Konkurs rozpoczyna się 15 marca i trwa do 15 kwietnia 2018. Działania podjęte w ramach konkursu, realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju: 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (Działania w dziedzinie klimatu) i wpisują się w misję EDUKACJA (i częściowo w misję MIASTA) Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”. Czytaj więcej »
 SDG  Projekt zaplanowany został w formie konkursu realizowanego w nurcie edukacji ekologicznej młodego pokolenia. Działanie to realizowane jest w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla Srodowiska przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z VIVENGE Sp. z o.o. Czytaj więcej »
 SDG  Podczas spotkania 2 marca 2018, w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie, eksperci dyskutowali na temat nowego pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu uczestniczyła Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
 SDG  W ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz BASF Polska rozpoczynają kolejny cykl programu Agro Ambasadorzy BASF. Projekt przynależy do „Misji Bioróżnorodność” Partnerstwa, realizuje jednak również założenia „Misji Edukacja”. Pierwszy z wykładów prowadzonych przez ekspertów Centrum UNEP/GRID Warszawa odbył się 9 lutego br. Czytaj więcej »
 SDG  Z nowym rokiem nadszedł czas na podsumowanie konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”, organizowanego wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację Veolia Polska. Podczas spotkań ze zwycięskimi zespołami – które zajęły pierwsze miejsca w każdej z trzech kategorii wiekowych – przedstawiciele Fundacji Veolia, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, a także lokalnych siedzib spółki Veolia i urzędów miejskich, mieli okazję osobiście pogratulować uczniom. Czytaj więcej »
 SDG  Miniony rok był drugim z piętnastu lat przewidzianych na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W jego trakcie, uczestnicy Partnerstwa „Razem dla Środowiska”, dobrowolnej koalicji stron na rzecz wspólnego działania dla środowiska w duchu Agendy 2030, zrealizowali działania w obszarach odpowiadających Celom: Cel 11 (Zrównoważone Miasta i Społeczności), Cel 12 (Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja), Cel 13 (Działania w Dziedzinie Klimatu), 15 Cel (Życie na Lądzie). Przez cały rok 2018 Partnerstwo "Razem dla Środowiska" będzie miało wiele okazji by przybliżyć realizację Celów wytyczonych w Agendzie 2030 ONZ. Czytaj więcej »
 SDG  Od lutego do grudnia 2017 roku, Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspólnie z Coca-Cola HBC Polska przeprowadziło cykl warsztatów poświęconych gospodarce o obiegu zamkniętym. Czytaj więcej »
 SDG  Jaki wpływ na rynek gospodarowania odpadami w Polsce będą miały nowe obowiązki jego uczestników wynikające z gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy)? Z jakimi wyzwaniami dla przemysłu wiązać się będzie zastosowanie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i jaki będzie optymalny model alokacji środków na związane z tym faktem wydatki? Te oraz wiele podobnych pytań towarzyszących wprowadzeniu modelu obiegu zamkniętego w gospodarce znalazło się w centrum zainteresowania uczestników piątych warsztatów z cyklu „Circular Economy. Zamykamy obieg!”, które 12 grudnia 2017 odbyły się w Warsaw Spire. Spotkanie zorganizowane zostało pod hasłem „Pieniądze i odpowiedzialność w Circular Economy”, jego organizatorem były Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Coca-Cola HBC, a gospodarzem wydarzenia firma JLL. Czytaj więcej »
 SDG  Konferencja "SDG17: Partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)", zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju 6 grudnia 2017 roku w Warszawie jako uroczyste podsumowanie trwającej wiele miesięcy kampanii 17/17: "SDGs w praktyce", zgromadziła przedstawicieli przedsiębiorców, administracji publicznej i organizacji otoczenia biznesu. Partnerami merytorycznymi Kampanii 17/17 byli: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, i Global Compact Network Poland. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Rozwoju, a zorganizował ją CSR Consulting. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018