6 września, w trakcie Forum Innowacji (Forum Ekonomiczne w Krynicy) miał miejsce panel ekspertów, którego uczestnicy szukali odpowiedzi na nurtujące ich pytania o to, co jest dzisiaj ważniejsze dla rolnictwa: regulacje UE czy innowacje, a także jakie czynniki  wpływają na konkurencyjność rolnictwa krajów Grupy Wyszehradzkiej. Dyskusja ekspertów stała się sceną dla zaprezentowania raportu tematycznego "Rolnictwo i Przyroda. Ochrona różnorodności biologicznej dobrą praktyką rolniczą" opracowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w Partnerstwie SDGs "Razem dla Środowiska" z BASF Polska.

 

Dyskutanci odnieśli się do wyzwań przed jakimi stoi europejskie rolnictwo. Zastanawiali się, czy rolnicy w Europie Środkowo-Wschodniej mają dostęp do produktów których potrzebują, aby mogli pozostać konkurencyjni oraz jak pogodzić potrzeby środowiska naturalnego, ambicje regulatora, przyzwyczajenia rolników oraz zdolność do innowacji producentów nawozów i środków ochrony roślin.

Na potrzebę promocji dobrych praktyk rolniczych zwróciła uwagę Patrycja Adamska, reprezentująca Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Jej zdaniem pogodzenie rozwoju rolnictwa z ochroną przyrody to duże wyzwanie, a promowanie dobrych praktyk pomaga mu sprostać. Jako społeczeństwo mamy wspólny interes w dbaniu o środowisko naturalne, od jego stanu zależy bowiem zarówno jakość plonów rolników, jak i zdrowie nas wszystkich. Promowanie dobrych praktyk rolniczych, takich jak m.in. tworzenie zielonej infrastruktury, wspieranie populacji zapylaczy i ptaków, integrowana ochrona roślin oraz bezpieczne korzystanie ze środków ochrony, powinno być wspólnym zadaniem administracji, przemysłu chemicznego i organizacji społecznych. Da się pogodzić opłacalność rolnictwa z ochroną przyrody – podkreśliła Patrycja Adamska.

Pełna lista panelistów: Patrycja Adamska, Centrum UNEP/GRID–Warszawa; Polska Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Polska; Czesław Siekierski, Poseł, Parlament Europejski, Polska; Cezary Urban, Dyrektor Działu Crop Protection, BASF Polska Sp. z o.o., Polska. Moderator duskusji: Dariusz Szymczycha, Senior Consultant, PRESSDOR Dariusz Szymczycha, Polska.

Partnerem wydarzenia był BASF Polska Sp. z o.o.