We wtorek, 24 października, w trakcie konferencji the UN Day 2017 zorganizowanej w tym roku pod hasłem "Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie", odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów uczestnictwa w Partnerstwie "Razem dla Środowiska".

UNDay2017

Certyfikaty zostały przekazane przez Marię Andrzejewską, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, na ręce przedstawicieli 19 firm i organizacji, które przystąpiły do partnerskiej współpracy w pierwszych dwóch latach inicjatywy i do dziś z powodzeniem realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju w ich środowiskowym wymiarze. 

Święto ONZ i obecność pełnej Rodziny ONZ w Polsce, stanowiły tym bardziej odpowiedni kontekst dla wyróżnienia interesariuszy zaangażowanych w realizację środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ, że działania te są właśnie wysiłkami podejmowanymi dla utrzymania bądź poprawy stanu środowiska, a przez to dla dobra ludzi. Należy mieć nadzieję, że systematyczne zwracanie uwagi społeczeństwa, biznesu i administracji na liczne związki stanu środowiska naturalnego ze stanem zdrowia i przyszłością ludzi na świecie oraz w Polsce, wprowadzą ten pilny temat do debaty publicznej i planów działania organizacji i firm zbliżając nas do realizacji zadań wyznaczonych w Agendzie 2030.

Inicjatywa Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju SDGs wysunięta została przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa przy wsparciu  Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), w trakcie Konferencji "Nauka, biznes i środowisko" 15 września 2015 roku w Warszawie.