Jaki wpływ na rynek gospodarowania odpadami w Polsce będą miały nowe obowiązki jego uczestników wynikające z gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy)? Z jakimi wyzwaniami dla przemysłu wiązać się będzie zastosowanie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i jaki będzie optymalny model alokacji środków na związane z tym faktem wydatki? Te oraz wiele podobnych pytań towarzyszących wprowadzeniu modelu obiegu zamkniętego w gospodarce znalazło się w centrum zainteresowania uczestników piątych warsztatów z cyklu „Circular Economy. Zamykamy obieg!”, które 12 grudnia 2017 odbyły się w Warsaw Spire. Spotkanie zorganizowane zostało pod hasłem „Pieniądze i odpowiedzialność w Circular Economy”, jego organizatorem były Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Coca-Cola HBC, a gospodarzem wydarzenia firma JLL.

977A3451

Motywem przewodnim spotkania były istotne z punktu widzenia wielu sektorów zagadnienia związane z finansowaniem rynku odpadów – stąd też temat ten zgromadził tak szerokie i zróżnicowane audytorium. W warsztatach wzięło udział ponad 50 przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i konsumenckich, instytucji i administracji publicznej oraz osób reprezentujących świat nauki. W zgodzie z formułą spotkań przyjętą dla całego cyklu warsztatów "Circular Economy", po wspólnym wysłuchaniu tematycznych prezentacji, już w mniejszych zespołach, uczestnicy dyskutowali kwestie związane z tematem przewodnim spotkania, a następnie zaprezentowali swoje refleksje na forum. Wnioski i rekomendacje jakie wyłoniły się w trakcie pracy zespołów w tym spotkaniu zostaną zebrane w opracowaniu podsumowującym warsztaty "Circular Economy. Zamykamy obieg!" i przedstawione ekspertom w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Środowiska.

Gościem specjalnym piątych warsztatów był Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, który przedstawił ogólny kierunek prac związanych z przyjęciem modelu gospodarki zamkniętego obiegu. Udział w spotkaniu przedstawiciela Ministerstwa Środowiska miał także symboliczną wymowę, wskazywał bowiem na konieczność uwzględniania środowiskowego wymiaru dyskutowanych kwestii gospodarczych i zastosowania zintegrowanej perspektywy połączonych interesów ekonomicznych i środowiskowych przy analizie każdego zagadnienia społeczno-ekonomicznego.

Spotkanie otworzyły Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Regina Gul, Senior Project Manager Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. – gospodarza miejsca spotkania.

Krzysztof Baczyński, Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, w prezentacji "Oczekiwania przemysłu wobec nowego systemu finansowania gospodarki odpadami, czyli jaki powinien być, abyśmy się w nim odnaleźli?" przedstawił tezę, że będąc stroną wprowadzającą odpad na rynek, przemysł będzie musiał się zmierzyć z zadaniami Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i pokieruje swoimi działaniami w taki sposób by osiągnąć przy tym efekt gospodarczy i nie zamykać się wyłącznie w sferze kosztów. Istotne również dla powodzenia tego procesu będzie umiejętne komunikowanie długoterminowych i doraźnych korzyści każdej z zaangażowanych stron.

"Nowy system finansowania gospodarki odpadami oraz kluczowe obszary wymagające dialogu z interesariuszami" omówione zostały przez Jakuba Tyczkowskiego, Prezesa Zarządu Rekopol. Odnosząc się do złożonych relacji pomiędzy uczestnikami rynku odpadów, zakcentował on konieczność dialogu między interesariuszami w kluczowych obszarach rynku, a zwłaszcza w obszarach związanych z dystrybucją środków finansujących rynek odpadów.

Trzecie wystąpienie było prezentacją dobrej praktyki JLL. Prezentacja Reginy Gul (Senior Project Manager w JLL) i Jakuba Zielińskiego (Workplace Advisory Consultant w JLL) pt. "Ekologiczne biuro JLL” była inspirującym studium realizacji projektu siedziby firmy. Wnętrza JLL są przykładem rozwiązania kwestii redukcji odpadów już na etapie planowania inwestycji, poprzez konsekwentnie zrealizowane ekoprojektowanie i wdrożenie innowacyjnych, świadomie dobranych do potrzeb użytkowników rozwiązań.

Wydarzenie zakończyła wizyta studyjna na dwóch piętrach warszawskiego biura JLL – gospodarza spotkania. Zarówno kompleks Warsaw Spire jak i mieszczące się w tym budynku awangardowe wnętrza warszawskich biur JLL, spełniają rygorystyczne wymagania środowiskowej certyfikacji BREEAM.