Miniony rok był drugim z piętnastu lat przewidzianych na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W jego trakcie, uczestnicy Partnerstwa „Razem dla Środowiska”, dobrowolnej koalicji stron na rzecz wspólnego działania dla środowiska w duchu Agendy 2030, zrealizowali działania w obszarach odpowiadających Celom: Cel 11 (Zrównoważone Miasta i Społeczności), Cel 12 (Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja), Cel 13 (Działania w Dziedzinie Klimatu), 15 Cel (Życie na Lądzie). Przez cały rok 2018 Partnerstwo "Razem dla Środowiska" będzie miało wiele okazji by przybliżyć realizację Celów wytyczonych w Agendzie 2030 ONZ.

Uczestników Partnerstwa "Razem dla Środowiska" zachęcamy do przyłączania się do aktywności zaproponowanych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz do zgłaszania sugestii pod adresem przyszłych wspólnych działań oraz własnych inicjatyw, które mogą zostać podjęte w ramach misji tematycznych Partnerstwa: BIORÓŻNORODNOŚĆ, WODA, MIASTA, CE/GOZ, EDUKACJA i KARPATY.

Przykładowe propozycje działań w Partnerstwie w roku 2018:

  • Kontynuacja kluczowych dla nas zagadnień w temacie Circular Economy;
  • Projekt edukacyjny – Program GLOBE podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie przedmiotów przyrodniczych – kształtowanie świadomości ekologicznej i wzmocnienie zaangażowania w ochronę środowiska (rok szkolny 2017-2018);
  • Seminarium wyjazdowe – GLOBE GAMES 2018. Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie przedmiotów przyrodniczych – kształtowanie świadomości ekologicznej i wzmocnienie zaangażowania w ochronę środowiska. (czerwiec 2018);
  • The UN Day. Spotkanie agend ONZ działających w Polsce i Partnerów. Przybliżenie odpowiedzialnemu biznesowi znaczenia Partnerstwa "Razem dla Środowiska" (24 października 2018);
  • Konferencja Eco-miasto (wrzesień/październik).

Firmy i organizacje, które w minionym roku przyłączyły się do Partnerstwa dla Środowiska:

BANK ZACHODNI WBK S.A.
BASF POLSKA SP. Z O.O.
CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O.
CEC Government Relations
CECED Polska (Conseil Europeen de la Construction d'Appareils Domestiques)
CSR CONSULTING
EKO-PAK
EUROCASH
FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
FUNDACJA INSTYTUTU NA RZECZ EKOROZWOJU
FUNDACJA VEOLIA POLSKA
MIATO STOŁECZNE WARSZAWA
POLENERGIA S.A
POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
SKANSKA PROPERTY POLAND
SUEZ Polska Sp. z o. o.
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
VIVENGE SP. Z O.O.

Poniżej przypominamy nasze wspólne działania zrealizowane "Razem dla Środowiska" w ciągu minionego roku:

30 stycznia: warsztaty Wdrażanie SDG w regionie Bałtyku organizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach Partnerstwa Razem dla Środowiska.

7 luty: uruchomienie cyklu warsztatów dla biznesu i jego otoczenia pod hasłem: CIRCULAR ECONOMY. ZAMYKAMY OBIEG!

20 kwietnia: Porozmawiajmy o Środowisku spotkanie służące poszerzeniu wiedzy o bioróżnorodności i ekosystemach organizowane we współpracy z firmą POLPHARMA.

18-21 kwietnia: Ekoakcja na Dzień Ziemi w WBK Bank Zachodni – edukacyjna ekoakcja online dla pracowników banku, przeprowadzona w intranecie firmy połączona z testem wiedzy ekologicznej.

12 kwietnia: spotkanie Łańcuch wartości w procesie budowlanym – Circular Economy organizowane we współpracy z firmą Skanska Property Poland.

17 maja: Inauguracja kampanii 17/17: Konferencja SDG(s) w praktyce.

10 maja: Drugie warsztaty realizowane w cyklu Circular Economy. Zamykamy obieg! Temat przewodni spotkania to "Ekoprojektowanie, jako istotny obszar działań podejmowanych w celu przejścia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym" Gospodarzem spotkania była firma BASF Polska.

26 czerwca: Trzecie warsztaty realizowane w cyklu Circular Economy. Zamykamy obieg! Temat przewodni spotkania to "Współpraca partnerów biznesowych w łańcuchu wartości" Gospodarzem miejsca była firma Carrefour Polska Sp. z o. o.

5 czerwca: Konferencja organizowana w siedzibie Ministerstwa Rozwoju zatytułowana Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich.

2-3 czerwca: Orange Warsaw Festiwal – edukacyjna ekoakcja dla festiwalowiczów – pełna gier i zabaw upcyklingowych, powiązana z selektywną zbiórka odpadów i świetną zabawą przy muzyce.

4 lipca: Rozpoczęcie wspólnie z Fundacją VEOLIA Polska edukacyjnego konkursu Młodzi obserwatorzy przyrody. Celem projektu będzie angażowanie młodzieży w działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

         6 września: Prezentacja na Forum Ekonomiczne w Krynicy raportu tematycznego "Rolnictwo i Przyroda" przygotowanego we współpracy z BASF Polska.

28 września: Czwarte warsztaty z cyklu Circular Economy. Zamykamy obieg! "Użyj to jeszcze raz! REUSE i REPAIR w Circular Economy".

24 października: The UN Day 2017 współorganizowany z FOB. Podczas obchodów Dnia ONZ wręczyliśmy pamiątkowe certyfikaty firmom i instytucjom, które w 2017 roku przystąpiły do Partnerstwa RAZEM DLA ŚRODOWISKA.

26 października: „Popołudnie z kaucją. Zamykamy obieg!”— spotkanie w ramach cyklu "Circular Economy—zamykamy obieg!" zorganizowane wspólnie z Grupą Żywiec. Poznaliśmy dobrą praktykę firmy na rzecz zwiększenia odzysku butelek zwrotnych.

27 października: „W co się pakujemy! Opakowania i odpady opakowaniowe”—wspólnie z Carrefour i Eko-Punkt przygotowaliśmy ekoporadnik—kompendium wiedzy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Publikacje oddaliśmy w ręce dostawców Carrefour i internautów (broszura dostępna online) podczas Spotkania Dostawców Marki Własnej Carrefour.

8 listopada: Śniadanie eksperckie poświęcone raportowi "Rolnictwo i przyroda". W spotkaniu udział wziął dr Jan Dusík, Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment) na Europę. Spotkanie i raport zrealizowane zostały we współpracy z firma BASF Polska.

8-9 listopada: Międzynarodowa konferencja „INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”, zorganizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Miasto Stołeczne Warszawa, i Ambasadę Francji w Polsce. Przez dwa dni konferencji odbyło się 15 sesji z udziałem 55 prelegentów. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 osób.

12 grudnia: Piąte warsztaty z cyklu Circular Economy. Zamykamy obieg! "Pieniądze i odpowiedzialność w Circular Economy".