Z nowym rokiem nadszedł czas na podsumowanie konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”, organizowanego wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację Veolia Polska. Podczas spotkań ze zwycięskimi zespołami – które zajęły pierwsze miejsca w każdej z trzech kategorii wiekowych – przedstawiciele Fundacji Veolia, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, a także lokalnych siedzib spółki Veolia i urzędów miejskich, mieli okazję osobiście pogratulować uczniom.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki. Dodatkowo, każdy z zespołów dostał voucher na kwotę 2000 zł, który będzie mógł  wykorzystać na dowolny, edukacyjny cel (np. organizację wycieczki). Poza częścią oficjalną, każdy ze zwycięskich zespołów wziął udział w warsztatach zorganizowanych przez ekspertów z Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz pracowników zakładów spółki Veolia. 

Realizację najprzyjemniejszej części konkursu, czyli wręczenie nagród i warsztaty przyrodnicze, rozpoczęliśmy w Tarnowskich Górach – mieście, z którego aż dwa zespoły zajęły ex aequo pierwsze miejsce. 16 stycznia spotkaliśmy się z młodzieżą z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących oraz II LO im. Stanisława Staszica. Podczas zajęć warsztatowych pt. „Co ćwierka wokół nas”, młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat ptaków występujących w miastach. Wykorzystując zasady gry w bingo, uczestnicy warsztatów nauczyli się, jak rozpoznawać ptaki po wyglądzie i śpiewie. Dyskutując nad zagrożeniami dla ptaków żyjących w miastach, młodzi obserwatorzy przyrody poznali sposoby pomagania w przetrwaniu zimy w miescie. Największe zainteresowanie wzbudziła część związana z dokarmianiem ptaków zimą, podczas której uczestnicy mieli okazję wybrać pokarmy odpowiednie dla danego gatunku i poznać najważniejsze zasady dokarmiania ptaków. Jednym z elementów warsztatów była również budowa poidełka dla ptaków oraz badanie parametrów wody za pomocą profesjonalnego sprzętu. Każdy z uczniów opuścił warsztaty z pakietem pokarmu dla wybranego gatunku ptaka oraz z wiedzą, która pozwoli na ochronę ptaków w najbliższym otoczeniu.

DSC 0028   DSC 0118

 

Z najmłodszymi obserwatorami przyrody ze Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków spotkaliśmy się 23 stycznia w Poznaniu. Podczas warsztatów skoncentrowaliśmy się także na ptasiej tematyce. Podczas warsztatów poprowadzonych przez zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa dzieci wykonały specjalne zadania, które miały na celu uwrażliwienie na obserwację ptaków w miastach. Dzieci poznały ciekawostki o wybranych gatunkach ptaków oraz nauczyły się je rozpoznawać po wyglądzie i śpiewie.

W trakcie „burzy mózgów” o zagrożeniach dla ptaków występujących w miastach najmłodsi wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą. Najwięcej radości sprawiło im dopasowanie pokarmu do gatunku ptaka – w tej części warsztatów dzieci komponowały pakiety z pożywieniem dedykowane dla wylosowanego gatunku ptaka. 

DSC 0055   DSC 0069

 

Ostatnie warsztaty odbyły się 24 stycznia w Międzyrzecu Podlaskim. W trakcie warsztatów pt. „Pracowity jak pszczoła ” młodzież pogłębiła swoją wiedzę o roli owadów zapylających, m.in. biorąc udział w interaktywnym quizie. Skupiliśmy się na dzikich zapylaczach i sposobach ich ochrony w miastach. Prace techniczne były najbardziej angażującą częścią zajęć. W ich trakcie młodzież wykonała własne „hotele dla owadów”, które na wiosnę umieszczą w okolicy swojej szkoły. W trakcie zajęć uczestnicy poznali również podstawowe zasady projektowania ogrodu i balkonu przyjaznego dla zapylaczy, a także otrzymali pakiety nasion kwiatów miododajnych. 

DSC 0145   DSC 0156A

 

Jeszcze raz gratulujemy młodym obserwatorom wiedzy, kreatywności i zaangażowania w ochronę lokalnej przyrody. Życzymy dalszych sukcesów w obserwacji przyrody oraz pogłębianiu swojej wiedzy na temat ochrony różnorodności biologicznej!

Zapraszamy na film podsumowujący konkurs!

film

(Kliknięcie w obrazek przekieruje do strony z konkursowym filmem)

Konkurs „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność” został zrealizowany wspólnie przez Fundację Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa jako projekt w Partnerstwie na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównowazonego Rozwoju "Razem dla Srodowiska".