W dniu 8 marca 2018, w warszawskim Pałacu Ślubów, odbyło się uroczyste wręczenie odnowionych, aktualnych w roku 2018, certyfikatów "Partnerstwa dla Klimatu". Centrum UNEP/GRID-Warszawa po raz kolejny znalazło się w gronie firm i organizacji zaszczyconych tym wyróżnieniem.

Już po raz dziesiąty otrzymaliśmy certyfikat będący dowodem naszego stałego zaangażowania w realizację kompleksowych i innowacyjnych działań dla edukacji na rzecz, promocji i ochrony klimatu. "Partnerstwo dla klimatu" wielostronnie wiąże na czas nieokreślony publiczne instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców, i działa pod auspicjami miasta stołecznego Warszawy – będącego również uczestnikiem partnerskich działań na rzecz środowiskowych aspektów Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) "Razem dla Środowiska".

Celem „Partnerstwa dla Klimatu” jest prowadzenie wspólnie z partnerami kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. Centrum UNEP/GRID-Warszawa od początku uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w ramach "Partnerstwa dla klimatu" przyczyniając się do zwiększania świadomości na temat zmian klimatu wśród pracowników instytucji i mieszkańców Polski.

Nasze najnowsze wspólne działanie związane jest z promocją wśród społeczności mieszkańców Warszawy zainteresowania klimatem naszej planety poprzez aktywny udział w konkursie NASA GLOBE Clouds, w którym zachęcamy mieszkańców do zbierania systematycznych obserwacji wiosennego nieba.

Projekt „Partnerstwo dla Klimatu” zapoczątkowany został latem 2008 roku, jako platforma współpracy i wspierania wydarzeń towarzyszących 14. Konferencji Klimatycznej COP-14, która odbywała się w Poznaniu.