Podejmowane we współpracy z biznesem działania na rzecz środowiska zostały zaprezentowane w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017" miał swą premierę na obbywających się 12 kwietnia na warszawskim Stadionie Narodowym Targach CSR, których organizatorem był FOB.

Cykl raportów "Odpowiedzialny biznes w Polsce" stanowi największą w naszym kraju bazę informacji na temat działań na rzecz środowiska oraz społeczności lokalnych, podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Tegoroczna edycja liczy aż 190 stron, prezentujących zarówno najnowsze, globalne trendy w społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i konkretne, podejmowane w Polsce działania.

Na jej łamach zaprezentowane zostały m.in. inicjatywy, które zrealizowane zostały we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, objęte zostały naszym patronatem lub też które wsparliśmy merytorycznie:

  • Pszczele hotele: zamontowanie na dachach sklepów sieci Carrefour miejsc schronienia dla owadów, mających ogromne znaczenie dla bioróżnorodności.
  • Porozmawiajmy o środowisku: realizowane z Polpharmą w ramach Partnerstwa "Razem dla Środowiska" dyskusje na temat środowiskowych aspektów Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Wraz z tą firmą realizowaliśmy również warsztaty "Moja Rzeka – badanie Wierzycy".
  • Circular Economy – zamykamy obieg: cykl warsztatów na temat praktycznej realizacji idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) zrealizowanych przez Coca-Cola HBC Polska.
  • Kampania 17/17: inicjatywa CSR Consulting przybliżająca przedsiębiorstwom Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz możliwości ich wbudowania w działania biznesu.
  • Zielone lekcje: zajęcia szkolne dla dzieci ze szkół podstawowych na temat zrównoważonej konsumpcji realizowane wspólnie z LafargeHolcim.

W trakcie Targów CSR Fundacja Veolia Polska opowiadała o innym, realizowanym we współpracy z nami projekcie, który znalazł się na łamach nowego raportu FOB – "Młodzi Obserwatorzy Przyrody – Razem chronimy bioróżnorodność", który ma na celu w przystepny, angażujący uczniów sposób zwiększyć ich wiedzę na temat środowiska.