UNEP

 UNEP  "Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate" prezentuje analizę badań naukowych, poświęconych zachodzącym w morzach i oceanach zmianom spowodowanym przez wzrost średniej, globalnej temperatury. Materiał przygotowany został przez IPCC - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, powołany do życia w roku 1988 przez Program ONZ ds. Środowiska (UN Environment) oraz Światową Unię Meteorologiczną (WMO). Czytaj więcej »
 UNEP  Światowi przywódcy i decydenci przybyli 23 września na zorganizowany przez ONZ szczyt, mający na celu zwiększenie globalnych ambicji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W jego trakcie padły delaracje, dotyczące przyspieszenia działań na rzecz ochrony klimatu - w tym zwiększenia finansowania globalnych działań klimatycznych oraz osiągnięcia przez kolejne państwa neutralności klimatycznej do roku 2050. Czytaj więcej »
 UNEP  Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, utworzony w roku 1988 przez Światową Unię Meteorologiczną (WMO) oraz Program ONZ ds. Środowiska (UN Environment), postanowił dokonać analizy badań naukowych, poświęconych wpływowi zjawisk takich jak pustynnienie, karczowanie lasów czy aktualnych trendów w rolnictwie na globalny klimat. Czytaj więcej »
 UNEP  Najnowsza edycja ONZ-owskiego "Sustainable Development Report" pokazuje, że wciąż stoi przed nami szereg wyzwań na drodze do realizacji SDGsów do roku 2030. Z analizy sytuacji w celach związanych ze stanem środowiska wyłania się złożony obraz aktualnej sytuacji. Czytaj więcej »
 UNEP  Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, we współpracy z GRID-Genewa, zaprezentował publikację na temat niezrównoważonego wydobycia piasku przez człowieka. Obok diagnozy problemu znalazły się również propozycje jego rozwiązania. Czytaj więcej »
 UNEP  Dane Międzyrządowego Zespołu ds. Bioróżnorodności i Usług Ekosystemowych ukazuje skalę negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Bez opanowania kryzysu klimatycznego oraz zmiany w dominujących modelach produkcji i konsumpcji w ciągu najbliższych kilku dekad z powierzchni ziemi zniknąć mogą setki tysięcy gatunków. Czytaj więcej »
 UNEP  "Zdrowa planeta, zdrowi ludzie" – to hasło najnowszego raportu UN Environment na temat stanu środowiska na Ziemi. Treść raportu omawiana była na już styczniowym spotkaniu "Science Retreat" w stolicy Kenii, a premiera reportu odbyła sie w trakcie ostatniego szczytu Programu ONZ ds. środowiska (UNEA-4). W obydwu wydarzeniach uczyestniczyli przedstawiciele Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
 UNEP  Od stanu globalnego środowiska aż po dane na temat wydobycia surowców oraz wykorzystania substancji chemicznych – środowiskowy szczyt w Nairobi stał się dla Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska areną do zaprezentowania efektów swojej pracy. Czytaj więcej »
 UNEP  Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa przygotował dwie mapy-opowieści (story maps) będące multimedialnymi prezentacjami o tematyce środowiskowej, które zostały dołączone do stałej ekspozycji w World Environment Situation Room na stronie UN Environment. Mapy-opowieści miały swoja premierę w przedzień UNEA-4, w obecności uczestników tegorocznego szczytu w Nairobi. Czytaj więcej »
 UNEP  20 lutego 2019 roku, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych zatwierdziło wybór Inger Andersen na stanowisko Dyrektora Programu Narodów Zjednoczonych ds. środowiska (UN Environment). Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019