Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska na Europę z siedzibą w Genewie, opublikował w Genewie 8. raport wpływu emisji na środowisko "Emission Gap Report 2017"

Raport ostrzega: zawahania wokół Umowy Paryskiej hamują postęp prac i to w sytuacji, kiedy pomiędzy poziomem redukcji emisji niezbędnym dla zatrzymania zmian klimatu, a poziomem, który udaje się osiągnąć jest znacząca różnica.

W trakcie konferencji towarzyszącej ogłoszeniu raportu odbyła się debata dotycząca strategii biznesowych związanych z redukcjami emisji. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad tym, czy wymaganie skierowane do sektora prywatnego by zapewnił 70% redukcji różnicy pomiędzy niezbędnym i faktycznie osiąganym poziomem emisji, jest uczciwą propozycją?

W debacie wzięli udział: 
- UN Environment Executive Director Erik Solheim 
- UN Environment Assembly President Edgar E. Gutiérrez-Espeleta, Minister of Environment and Energy of Costa Rica
- Minister for the Environment, the Netherlands, Sharon Dijksma
- African Ministerial Conference President Pacôme Moubelet-Boubeya, Minister of Forest, Sea and Environment, Gabon
- Ambassador, Permanent Representative for France at UN H.E. Elisabeth Laurin
- WMO Secretary General Petteri Taalas
- German Environment Agency President, Maria Krautzberger
- Financial and Risk President at Thomson Reuters, David Craig
- Head of Sustainability, Thought Leadership at Thomson Reuters, Timothy Nixon
- ENEL Chief Executive, Francesco Starace

The Emission Gap Report 2017 ostępny jest w pliku .pdf na stronie UNEP