Na całym świecie zanieczyszczenia środowiska co roku przyczyniają się do milionów przedwczesnych zgonów. Biorąc pod uwagę dynamikę tych strat oraz fakt, że problem dotyczy już teraz nas wszystkich, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby zacząć temu przeciwdziałać – tak brzmi przesłanie tegorocznego, trzeciego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska (UNEA-3), które rozpoczęło dzisiaj obrady w Nairobi, w Kenii (4–6 grudnia 2017).

DQL5R6SWAAEGKrz

Trzecie spotkanie Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska (UNEA-3) zaplanowane zostało na dni od 4  do 6 grudnia, z częścią obejmującą spotkanie najwyższego szczebla przewidzianą na posiedzenia 5 i 6 grudnia, oraz spotkaniem Otwartego Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich, które odbyło się w czasie między 29 listopada i 1 grudnia. 

Wydarzenie opatrzone jest hasłem przeciwdziałania zanieczyszczeniom (Beat Pollution). Spodziewane rezultaty zgromadzenia to: polityczne deklaracje powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) kładące nacisk na przekrojowy temat redukcji zanieczyszczeń; rezolucje i decyzje podjęte przez Państwa Członkowskie w odniesieniu do poszczególnych wymiarów problemu zanieczyszczeń; dobrowolne zobowiązania rządów państw, jednostek sektora prywatnego, i organizacji społecznych podjęte w związku z zaśmieceniem środowiska na naszej planecie; a także zobowiązanie posprzątania planety "the Clean Planet Pledge", będące zbiorem zobowiązań indywidualnych osób, które złożyły osobiste deklaracje podjęcia działań powstrzymania produkcji zanieczyszczeń w każdej ich postaci. 

UNEA-3 poprzedziły liczne powiązane spotkania i debaty przygotowujące materiał pod obrady zgromadzenia. Były to m. in.:
– Globalne Forum Głównych Interesariuszy i Zainteresowanych Stron (the Global Major Groups and Stakeholders Forum), w dniach 27 i 28 listopada;
– spotkanie Komitetu Stałych Państw Członkowskich (the Committee of Permanent Representatives), między 29 listopada i 1 grudnia;
– Forum Nauki i Strategii Biznesowych (the UN Science Policy Business Forum), 2 i 3 grudnia;
– wystawa prezentująca Zrównoważone Innowacyjne Rozwiązania (the Sustainable Innovation Expo), 4 i 6 grudnia 2017.

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało włączone w prace wokół tych wydarzeń. W trakcie Forum Nauki i Strategii Biznesowych Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska wzięła udział w panelu, w którym zaprezentowane zostały stanowiska biznesu, środowisk naukowych, administracji i społeczeństw obywatelskich. Zaprezentowane zostały przygotowane przez zespół UNEP/GRID-Warszawa dwie story maps (prezentacje, w których fakty i dane liczbowe przedstawione zostały językiem map) sumujące doświadczenia UNEP/GRID-Warszawa w zakresie animowania działań i wspierania inicjatyw obywatelskich w dziedzinie badania zanieczyszczeń wody w skali lokalnej "Is my water save to drink?" oraz przedstawiające praktyki efektywnego wspierania zielonej infrastruktury "The green backbone of our planet".

Walka z zanieczyszczeniami (Beat Pollution) będąca tematem przewodnim trzeciej sesji UNEA obejmuje liczne istotne kwestie, od redukcji zanieczyszczeń generowanych przez sektor wydobywczy oraz zagadnienie najlepszych sposobów i technologii, których zastosowanie jest niezbędne do skutecznej redukcji oddziaływania tego sektora na środowisko, aż po zanieczyszczenia środowiska morskiego i oceanicznego (marinelitter). Ten ostatni problem dotyczy zwłaszcza odpadów mikroplastikowych. Oczekuje się, że zostaną wprowadzone bardziej rygorystyczne zasady i sztywniejsze ramy zarządzania tym obszarem, które umożliwią bezkompromisowe zwalczenie zjawiska zaśmiecenia oceanów i mórz. 

 

Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska jest spotkaniem najwyższego szczebla. W jego trakcie dyskutowane są najważniejsze kierunki i podejmowane są najbardziej ważące dla środowiska decyzje. Zgromadzenie zostało ustanowione w 2012 roku w trakcie Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Zrównoważonego Rozwoju, a zgromadzenie zorganizowane w dniach 4-6 grudnia jest trzecim z kolei spotkaniem. Towarzyszą mu wystawy i prezentacje przedstawiające przykłady działań podejmowanych z zamiarem uwolnienia naszej planety od obciążeń jakimi są zanieczyszczenia. Innowacyjne myślenie i świeże spojrzenie potrzebne są dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, żeby zatrzymać zmiany klimatu, już dzisiaj rozwiązać wiele problemów przyszłości, a w tym problem zanieczyszczeń i degradacji środowiska, oraz odzysku i ponownego wykorzystania surowców z odpadów.

UNEA skupia 193 państwa członkowskie ONZ. Udział w UNEA biorą organizacje ONZ i specjalistyczne agencje. Zapraszane są także organizacje międzyrządowe, organizacje społeczne, organizacje reprezentujące rdzenne populacje i sektor prywatny. Umożliwiając spotkanie się tych wszystkich grup i społeczności, UNEA stanowi platformę mającą potencjał zaangażowania wszystkich stron w pokierowanie globalną strategią środowiska naturalnego.