"Zdrowa planeta, zdrowi ludzie" - to hasło publikacji UN Environment, która będzie mieć swoją premierę na szczycie UNEA-4, który odbędzie się w dniach 11-15 marca w Nairobi.

Treść raportu omawiana była na styczniowym spotkaniu "Science Retreat" w stolicy Kenii, w którym udział brało również Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

W publikacji Global Environment Outlook 6 znalazło się miejsce na szczegółowe omówienie czynników, wpływających na aktualny stan globalnego środowiska, takich jak urbanizacja, rozwój gospodarczy czy zmiany klimatu.

Zaprezentowany zostanie całościowy obraz stanu naszej planety - jej powietrza, bioróżnorodności, stanu wód czy gleb.

Istotną rolę odegra analiza realizowanych na świecie polityk środowiskowych, ich skuteczność oraz możliwość realizacji w zróżnicowanych kontekstach społecznych, gospodarczych i politycznych.

Wokół GEO-6 planowane są kolejne publikacje, supiające się na wybranych wątkach opisanych w raporcie trendów.