Rodzina ONZ obserwuje sytuację, związaną z rozprzestrzenianiem się paraliżującego świat COVID-19, dostarczając rzetelnej wiedzy o źródłach i sposobach na ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Program ONZ ds. Środowiska – UNEP – wskazuje na związek pomiędzy epidemiami tego typu a rosnącą presją człowieka na świat przyrody.

Wedle ustaleń WHO – Światowej Organizacji Zdrowia – najbardziej prawdopodobną przyczyną pojawienia się nowego rodzaju koronawirusa jest bliski kontakt ludzi ze zwierzętami (nietoperzem lub „pośredniczącym” w zarażeniu człowieka zwierzęciem udomowionym).

Oznacza to, że dołącza on do obszernego katalogu chórób odzwierzęcych – jednego z tematów, którym UNEP jeszcze w roku 2016 poświęcił szczególną uwagę w swej publikacji z cyklu „Frontiers”, analizującej trendy środowiskowe, które w najbliższych latach mogą mieć wpływ na naszą jakość życia.

Niepokojące trendy

Według przywoływanych w raporcie danych do grona chorób odzwierzęcych należeć ma około 60% trapiących człowieka chorób zakaźnych – w wypadku nowych czynników infekcji wskaźnik ten rośnie do okolic 75%.

Istotnym źródłem tego stanu rzeczy ma być rosnący nacisk człowieka na środowisko, przejawiający się m.in. w zmianach w użytkowaniu powierzchni lądowej (np. karczowaniu lasu), nowych modelach rolnictwa (hodowla przemysłowa, monokultury gatunkowe), a także zmianach klimatu i ich skutkach.

Według ekspertów zmniejsza się dystans między człowiekiem a dzikimi gatunkami, a także między zwierzętami udomowionymi a ich żyjącymi w środowisku naturalnym krewniakami. 

Trend ten zwiększać ma zagrożenie zarówno bezpośrednimi przeskokami bakterii, wirusów czy pasożytów z dzikich zwierząt na ludzi, jak i ich (występującej częściej) transmisji na człowieka poprzez zwierzęta hodowlane.

W jaki sposób minimalizować możemy ryzyko zaistnienia takich negatywnych wydarzeń w przyszłości? UNEP wskazuje na potrzebę odejścia od silosowego oddzielania od siebie kwestii ochrony środowiska, polityki rolnej i zdrowia publicznego w stronę holistycznego podejścia do tematu.

Potrzeba wiedzy

Na dzień dzisiejszy jednak, mierząc się z najnowszym koronawirusem, jedną z bardziej kluczowych kwestii staje się dostęp do rzetelnych źródeł informacji.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Organizacja Narodów Zjednoczonych przygotowała dedykowany serwis internetowy, w którym m.in. odpowiada na najczęściej pojawiające się w przestrzeni publicznej pytania na jego temat.

Regularnie aktualizowane informacje o stanie walki z epidemią znaleźć można również znaleźć na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia.

Do szczególnej troski o higienę osobistą – w szczególności o staranne mycie rąk – zaapelowała m.in. dyrektor zarządzająca UNEP, Inger Andersen.