Artykuł specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju Centrum UNEP/GRID-Warszawa ukazał się w dodanym do weekendowego wydania Gazety Wyborczej magazynie "Zielona rewolucja".

Na zaproszenie jego wydawcy, Medical Media Solutions, Bartłomiej Kozek napisał o istniejących w ramach dyskusji o ochronie środowiska napięciach między stawianiem na indywidualne wybory a koniecznością podejmowania zmian systemowych.

Ekspert Centrum w swoim komentarzu, opublikowanym pod tytułem "Środowisko - nasza wspólna sprawa" argumentuje, że tworzony między tymi postawami konflikt powinno zastąpić się zrozumieniem, że w obliczu stojących przed nami wyzwań, takich jak kryzys klimatyczny, liczyć się będzie każde, pozytywne działanie.

Zwraca również uwagę na fakt, iż zapoczątkowane przez zmiany w indywidualnym stylu życia mogą pociągnąć za sobą reakcję łańcuchową.

- Po pierwsze, zmiana stylu życia to często pierwszy krok na drodze do głębszego przemyślenia swojej relacji ze środowiskiem. Ograniczenie jedzenia mięsa czy rezygnacja z plastikowych słomek pojedynczej osoby nie zmieni być może świata, ale gdy takie zachowania staną się zauważalnym trendem, wówczas firmy będą na niego (lepiej lub gorzej) reagować - uważa.

- Nie zapominajmy również, że konsumenci to także obywatele. Zmianie nawyków często towarzyszy nabywanie nowej wiedzy o środowisku i jego stanie – a to z kolei daje ludziom informacje, dzięki którym będą mogli domagać się podjęcia konkretnych działań przez decydentów – zarówno rządzących, jak i tych z biznesu - dodaje.

Całość materiału dostępna jest w dodatku MMS, dostępnym nieodpłatnie na ich stronie internetowej.