Prezes Fundacji Veolia Polska, Izabela Rakuć-Kochaniak, w rozmowie z redaktor naczelną serwisu, Martą Wierzbowską-Kujdą, mówiła m.in. o realizowanym wraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa projekcie edukacyjnym.

Dzięki wykorzystaniu środowiska zielonej wersji popularnej gry Minecraft - EcoCraft - dzieci i młodzież szkolna mogą poszerzyć swą wiedzę na temat funkcjonowania miast oraz racztycznego zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Teraz Środowisko: Realizują Państwo program „Ciepło dla miast”, którego elementem jest gra edukacyjna Eco-craft. W jaki sposób angażuje ona młodych mieszkańców?

Izabela Rakuć-Kochaniak: Młodzież poznaje działania służące zwiększeniu efektywności energetycznej, dowiaduje się, czym jest komfort energetyczny, a więc redukcja zapotrzebowania na energię i pozyskiwanie maksymalnej ilości energii z OZE, a także jak to się ma do dostępu do lepszej jakości powietrza. Uczy się także, czym jest GOZ.

Sama gra polega na budowaniu, kreowaniu przestrzeni, w której znajduje się bohater. Tworząc wirtualne projekty prośrodowiskowych rozwiązań dla swoich miast i dzielnic gracze stają się bardziej świadomymi użytkownikami zasobów. To od nich często wypływa pierwszy impuls do redukcji zużycia energii w gospodarstwie rodzinnym, a także próby nią zarządzania. Na razie zakończyliśmy konkursy bazujące na aranżowaniu kilku dzielnic Poznania i Warszawy.

TŚ: W jaki sposób młodzi dowiedzieli się o grze i konkursie?

IRK: Projekt prezentowaliśmy podczas warsztatów, zorganizowanych dla uczniów wybranych szkół, a także wszystkich chętnych mieszkańców miast, bo entuzjastami gry są także dorośli.

W działania informacyjne na stronach i w mediach społecznościowych, włączyły się także urzędy miast biorących udział w projekcie, a także współorganizatorzy – Fundacja Veolia i Centrum UNEP/GRID-Warszawa (...)

Całość rozmowy dostępna jest w serwisie Teraz Środowisko.