Bartłomiej Kozek, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Centrum UNEP/GRID-Warszawa, zaprezentował doświadczenia z transformacji energetycznych z innych rejonów świata.

W artykule Julity Żylińskiej i Marcelego Sommera przedstawił również niezbędne elementy programu zmian, dzięki którym tego typu transformacje mają szansę na zasłużenie na miano sprawiedliwych społecznie i ekologicznie.

"Sprawiedliwa transformacja wymaga odpowiednich środków i polityki. Powinna ona uwzględniać myślenie strategiczne, wiedzę naukową o wymogach związanych ze zmianami klimatycznymi i lokalny kontekst. 

Koniecznym instrumentem osiągnięcia zrównoważonej strategii transformacyjnej jest dialog społeczny – podkreśla Bartłomiej Kozek z Centrum UNEP/GRID-Warszawa (części globalnej sieci ośrodków utworzonej z inicjatywy Programu ONZ ds. Środowiska).

– Ważne, aby pamiętać, że transformacja dotyczy całych regionów i ich tożsamości, a nie tylko osób zatrudnionych w górnictwie – dodaje. Podkreśla też znaczenie języka, jakim mówi się o tym procesie.

– Górnictwo tworzyło w istotnej mierze nowoczesną cywilizację. Istotne jest, żeby w opowieści o przyszłości regionu było miejsce dla osób związanych dotąd z tą branżą. A ich obawy o zanik specyficznej kultury, jaką górnictwo współkształtowało np. na Śląsku, czy o „uśmieciowienie” pracy, muszą być traktowane poważnie – zaznacza ekspert”.

W artykule, opublikowanym w weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, przeczytać można również m.in. o kondycji polskiego sektora górniczego w obliczu epidemii koronawirusa oraz potencjalnych scenariuszach rządowej polityki wobec tej branży.

Zdj. Fragment okładki DGP