Aktualności

6 marca 2017 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała: „Atlas WHO na temat wpływu środowiska na zdrowie dzieci” (ang. Inheriting a Sustainable World: Atlas on Children’s Health and the Environment) oraz Raport „Nie zatruwaj mojej przyszłości! Wpływ środowiska na zdrowie dzieci” (ang. Don’t pollute my future! The impact of the environment on children’s health). Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  "Równo 30 lat temu przygotowany dla ONZ Raport Komisji Brundtland „Nasza wspólna przyszłość” wprowadził do oficjalnego obiegu pojęcie „rozwój zrównoważony” jako wykładnię nowoczesnego, trwałego i sprawiedliwego kierunku rozwoju cywilizacyjnego. Jak obecnie rozwija się ujęcie filozoficzne oraz praktyka harmonijnego uwzględniania wymagań społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w różnych obszarach ludzkiej działalności – opowiedzą znani eksperci." Czytaj więcej »
Zielona infrastruktura na obszarach wiejskich stanowi ostoję różnorodności biologicznej. Projekt GreenGo! pokazuje i uczy, na czym polega odpowiednie kształtowanie elementów zielonej infrastruktury na terenach rolniczych. Jednak sama wiedza i świadomość potrzeb środowiska to tylko wstęp do pozytywnej zmiany. Do jej wywołania potrzebne są konkretne działania realizowane przy współpracy wielu stron. W projekcie GreenGo! młodzież szkolna wraz z pracownikami samorządów buduje lokalne sieci na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Jest więc ważny, wspólny cel. A jakie jest zadanie? Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Eco-breakfast to wspólna inicjatywa Ambasady Francji i Ambasady Szwecji w Polsce. Przyświeca jej idea wymiany myśli i dzielenia się doświadczeniami w obszarze ochrony środowiska i spraw klimatycznych. Pierwsze spotkanie zgromadziło przedstawicieli trzynastu ambasad. Niemal w całości poświęcone było dyskusji na temat możliwości szerokiej współpracy w ramach Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska", zainicjowanego i zaprezentowanego w czasie spotkania przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
 Partnerstwo SDGs  Warszawski Showroom Philips Lighting przy ul. Duchnickiej 3 zgromadził ponad trzydziestu uczestników pierwszego warsztatu z cyklu Circular Economy. Zamykamy obieg! Tematem spotkania były wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym. Czytaj więcej »
W połowie grudnia 2016 roku Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę "Copernicus Academy Network". Nasz ośrodek jest jedyną w Polsce instytucją, która znalazła się w gronie członków-założycieli inicjatywy będącej nowym elementem unijnego Programu Copernicus. Czytaj więcej »
Liderzy karpackich samorządów o rozwoju zrównoważonej turystyki, rolnictwa oraz o odpowiedzialnym kształtowaniu przestrzeni w Karpatach. Ważne regionalne spotkanie na zakończenie projektu „Karpaty Łączą”. W dniach 1-2 grudnia w Rzeszowie, spotkali się włodarze ponad 60 gmin, przedstawiciele administracji rządowej, służb ochrony przyrody, lokalnych stowarzyszeń, a także naukowcy, eksperci oraz mieszkańcy żyjący i gospodarujący w Karpatach. Podczas III Forum Gmin Karpackich dyskutowali o wspólnym gospodarzeniu w karpackiej przestrzeni. Czytaj więcej »
Na początku października, Departament ONZ do Spraw Gospodarczych i Społecznych (Department of Economic and Social Affairs, UN DESA ) wydał swój najnowszy raport dotyczący odporności na zagrożenia klimatyczne. Skupiając się na problemie nierówności ekonomiczno-społecznych, raport akcentuje istotną zależność pomiędzy ubóstwem, a nasilającymi się w ostatnich dekadach zagrożeniami wynikajacymi ze zmian klimatu. Dowodzi, że ich skutki (np. gwałtowne zjawiska pogodowe) dotykają w największym stopniu mieszkańców uboższych i słabiej rozwiniętych regionów świata. Czytaj więcej »
Wypas owiec na Twoim smartfonie lub tablecie? Tak! Rywalizuj, bij rekordy i odkrywaj bogactwo karpackiego krajobrazu. Wypasione owce – jedyna w swoim rodzaju gra z przyrodą i kulturą Karpat w tle – dostępna za darmo dla systemów iOS i Android. Czytaj więcej »
Tegoroczny kongres ENVICON odbywa się w dniach 10-11 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy okazji targów POL-ECO-SYSTEM. Jest to dwudziesta, jubileuszowa edycja ENVICONu, podczas której poruszone zostaną tematy związane z gospodarką odpadami oraz gospodarką wodno-ściekową. Pojawią się także nowe sesje tematyczne związane z energetyką i ochroną powietrza. Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspiera kongres ENVICON jako oficjalny Partner merytoryczny. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019