COP21 (Conference Of the Parties) to 21. Spotkanie Konferencji Stron 'Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu' (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).  Organizowana raz do roku Konferencja Stron jest najwyższym organem 'Konwencji klimatycznej', skupionym na wypracowywaniu konkretnych rozwiązań prowadzących do łagodzenia zmian klimatu. Tegoroczne Spotkanie Konferencji Stron (COP21) odbędzie się w Paryżu, w dniach 30 listopada - 12 grudnia.

W wydarzenie angżowany jest także biznes. Konferencji paryskiej towarzyszy Sustainable Innovation Forum 2015 - Forum Zrównoważonych Innowacji, organizowane przez UNEP. Forum zgromadzi ponad 700 przedstawicieli światowego biznesu, inwestorów, ministrów środowiska i samorządowców z ponad 50 krajów.

 

COP21/CMP11 official video (English subtitles)
How Can I Involve my Business in COP21?
Nik Gowing presenting the Sustainable Innovation Forum at UNFCCC COP21
Three challenges of the COP21