Międzynarodowa konferencja

Nauka, biznes i środowisko
Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego
Warszawa, 15 września 2016 r.

Polska premiera najnowszego raportu UNEP o stanie środowiska Europy. Przedstawiciele świata nauki i biznesu, administracji i władz samorządowych, a także organizacji pozarządowych i międzynarodowych spotkają się, aby podjąć dyskusję o najpilniejszych wyzwaniach związanych ze stanem i zmianami środowiska w regionie paneuropejskim oraz o perspektywach współpracy na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 roku.

    

International conference

Science, business and environment
GEO-6 Assessment for the pan-European region
15 September 2016, Warsaw

Polish premiere of the latest UNEP GEO-6 report on the state of the environment in Europe. Representatives of science, business, central government agencies and local authorities, as well as NGOs and international organizations will gather to discuss key emerging issues related to the state of the environment in Europe and perspectives of cooperation towards common implementation of environment-related UN Sustainable Development Goals to 2030.

 

Organizatorzy / OrGANIZERS

 

Organizator             Współorganizator

                

 

 

PATRONAT / PATRONAGE

 

 

PARTNER STRATEGICZNY / STRATEGIC PARTNER

 

PARTNER GŁOWNY / MAIN PARTNER

 

PARTNER / PARTNER

 

 

 

PARTNER WSPIERAJĄCY / SUPPORTING PARTNER

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY / PARTNERSHIP

 

                                          

 

PATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONAGE

 

 

 

   
   

 

INSTYTUCJA DOFINANSOWUJĄCA / FINANCIAL CONTRIBUTION