Organizatorzy / OrGANIZERS

 

Organizator             Współorganizator

                

 

 

PATRONAT / PATRONAGE

 

 

PARTNER STRATEGICZNY / STRATEGIC PARTNER

 

PARTNER GŁOWNY / MAIN PARTNER

 

PARTNER / PARTNER

 

 

 

PARTNER WSPIERAJĄCY / SUPPORTING PARTNER

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY / PARTNERSHIP

 

                                          

 

PATRONAT MEDIALNY / MEDIA PATRONAGE

 

 

 

   
   

 

INSTYTUCJA DOFINANSOWUJĄCA / FINANCIAL CONTRIBUTION