Raport GEO-6

 

“Healthy Environment, Healthy People”

Jednym z fundamentalnych zadań Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i głównym celem okresowych (publikowanych co 4 lata), globalnych raportów o stanie środowiska z serii GEO (ang. Global Environment Outlook) jest kompletna i zintegrowana ocena wpływu zmian środowiska przyrodniczego na życie człowieka. Najnowsze opracowanie GEO-6 złożone jest z sześciu ocen regionalnych. Ocena dotycząca regionu paneuropejskiego oparta jest na zasobach danych gromadzonych m.in. w ramach Europejskiego Systemu Wymiany Informacji o Środowisku (SEIS - ang. Shared Environmental Information System). System powstaje dzięki skoordynowanym wysiłkom Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) oraz krajów członkowskich UE.

Raporty z serii GEO dostarczają regularnego przeglądu stanu wciąż zmieniającego się środowiska na Ziemi i wpływu tego procesu na ludzki dobrostan. Są wynikiem wielostronnego procesu partycypacyjnego i tworzą potencjał dla przeprowadzenia zintegrowanej oceny środowiskowej w celach raportowania stanu środowiska oraz aktualnych trendów i prognoz w tym zakresie.

Nadrzędnym celem raportu GEO-6 jest zapewnienie kompleksowej, zintegrowanej oceny skutków i wpływu zmian środowiska na jakość życia i zdrowie ludzi. Raport, złożony z sześciu ocen regionalnych - po jednej dla każdego regionu UNEP - tworzy kompleksowy obraz środowiskowych czynników mających wpływ na życie człowieka. Jednocześnie dostarcza szczegółowych analiz polityk służących realizacji globalnych potrzeb środowiska.

> Publikacje

 

About GEO-6

 

“Healthy environment, healthy people”

Accurate assessment and up-to-date reporting on the state of the world’s environment is a fundamental mandate of UNEP and a major goal of the GEO report series. The sixth Global Environment Outlook (GEO-6) regional assessments were mandated by UNEA in its Resolution 1/4. The design for GEO-6 regional assessments departs from previous GEOs with emphasis on strengthening policy relevance of the GEO assessments and also the use of modern interactive tools such as e-books.

The GEO process provides a regular review of the state of the Earth’s changing environment and its impact on human wellbeing, bringing together environmental information and raising public awareness on critical as well as emerging environmental issues. As a multi-stakeholder consultative and participatory process, GEO builds capacity for conducting integrated environmental assessments to report on the state and trends of, and outlooks for, the environment.

Resolution 1/4 of the United Nations Environment Assembly (UNEA) – the universal membership assembly which replaced UNEP’s Governing Council in line with the commitment of world leaders at Rio +20 to strengthen and upgrade UNEP – also called for the strengthening of the science-policy interface and requested UNEP’s Executive Director to undertake the preparation of the sixth Global Environment Outlook (GEO-6), supported by UNEP Live knowledge management platform (www.uneplive.org).

The overarching objective of GEO-6 is to provide a comprehensive, integrated assessment of the effects and implications of environmental change on human wellbeing. Supported by six regional assessments – one for each UNEP region – the new GEO-6 global assessment will create a comprehensive picture of the environmental factors contributing to human wellbeing, accompanied by an analysis of policies leading to greater attainment of global environmental objectives and goals. It will also provide the first integrative baseline in light of global megatrends supported by open access to data, with due consideration given to gender, local and indigenous knowledge and cultural dimensions.

Contributing to the global assessment, the GEO-6 Regional Assessment for the Pan-European region builds on a growing knowledge base facilitated by the data revolution and by coordinated efforts of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), UNEP, the European Environment Agency (EEA) and member states to build a Shared Environmental Information System (SEIS) in the Pan-European region.

> Publications