Government Affairs Director, Philips Lighting Poland Sp. z o.o.

Inżynier z wykształcenia, z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym w branży oświetleniowej. W 1992 r. rozpoczął pracę w Philips Lighting. Brał aktywny udział w transformacji firmy i budowie nowoczesnej struktury sprzedaży wyrobów oświetleniowych w Polsce i Europie Wschodniej. Ze strony Philips kierował wdrożeniem IFC/GEF Poland Efficient Lighting Project oraz wielu innych projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Jako ekspert od efektywności energetycznej od wielu lat uczestniczy w polskich i międzynarodowych projektach. Autor wielu artykułów i publikacji naukowych w prasie branżowej poświęconej oświetleniu. Przygotowywał ekspertyzy wykonane dla Ministerstwa Gospodarki oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Aktualnie jest Przewodniczącym Komitetu Rozwoju Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”. Od wielu lat jest aktywnie działającym członkiem Polskiego Komitetu Oświetleniowego, w którym pełni funkcję Wiceprzewodniczącego.


An engineer with many years of practical experience in the professional lighting industry, working at Philips Lighting since 1992. He took an active part in the transformation of the company, building a modern structure of sales of products in Poland and Eastern Europe. He led the implementation of the IFC / GEF Poland Efficient Lighting Project, and many other projects to improve energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions.

As an expert in energy efficiency, Mr. Ślęk is involved in the Polish and international projects. He remains an author of numerous articles and scientific publications in trade press and also the expert opinions for the Ministry of Economy Development and the Inspectorate for Environmental Conservation.

He is currently the Chairman of the Development Committee of the Polish Lighting Companies Association „Pol-lighting" as well as a member and Vice Chairman of the Polish Committee on Illimination.