Director of Infrastructure Department, City of Warsaw

Leszek Drogosz odpowiedzialny jest w Urzędzie m.st. Warszawy za zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło, gaz i wodę. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem pozarządowym. Jest oficjalnym przedstawicielem Warszawy w grupie roboczej ds. energii i klimatu Organizacji EUROCITIES oraz w Grupie Miast C40 dla ochrony klimatu. Jest również Zastępcą Prezesa Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.


Responsible for climate protection, energy and water management in Warsaw municipality. Long experience in cooperation with NGO’s, Warsaw representative in cooperation with Eurocities Climate and Energy Working Group, C40 Large Cities Climate Leadership Group and member of the board of The Association of Municipalities Polish Network „Energie Cités”.