Sustainability Manager at IKEA Retail in Poland

Katarzyna Dulko-Gaszyna jest odpowiedzialna za realizację strategii i działań zrównoważonego rozwoju w sieci sklepów IKEA w Polsce od 2011 roku. Wcześniej kierowała działaniami CSR w branży wydawniczej (grupa mediowa RASP). Główne obszary eksperckie to odpowiedzialna konsumpcja i komunikacja, strategia zrównoważonego rozwoju produktów i serwisów, zarządzanie surowcami wtórnymi z naciskiem na zamknięty obieg produktu oraz kampanie społeczne i CRM.

Ukończyła studia m.in. z zakresu politologii oraz zarządzania środowiskowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Warszawskiej oraz na niemieckich Uniwersytetach w Hamburgu i Bremie.


Katarzyna Dulko-Gaszyna is responsible for implementing sustainability strategies and actions in the retail chain of IKEA Poland since 2011. Previously she was responsible for Corporate Social Responsibility activities in the publishing industry (RASP media group). Her main areas of expertise are responsible consumption and communication, sustainability strategy for development of products and services, waste management with a focus on recyclable materials and circular lifecycle, as well as social good cause campaigns.

She graduated from, among others, political science and environmental management at the Jagiellonian University, Warsaw University of Technology and the German universities of Hamburg and Bremen.