Deputy Director General, Museum für Naturkunde – Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science

Jest zastępcą dyrektora generalnego Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, gdzie odpowiada m.in. za współpracę międzynarodową i politykę naukową. Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zastosowaniach technologii informacyjnych w dokumentowaniu, monitorowaniu i ocenie stanu różnorodności biologicznej. Brał aktywny udział w międzynarodowych inicjatywach informatycznych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, w tym m.in. opracowaniu najnowszego Raportu UNEP GEO-6 dla regionu paneuropejskiego (ang. UNEP GEO-6 Regional Assessment for the pan-European region). Dr. Häuser angażuje się w prace rozmaitych europejskich i globalnych zespołów i gremiów eksperckich, promując praktyczne zastosowania informacji i danych dotyczących różnorodności biologicznej w kształtowaniu krajowych i międzynarodowych polityk ochrony środowiska.


Dr. Christoph L. Häuser is Deputy Director General and in charge of project coordination, international cooperation, and science policy at the Museum für Naturkunde (MfN) – Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science in Berlin, Germany since 2009. With a background in evolutionary biology and systematic entomology, his current research interests focus on applications of information technology to biodiversity documentation, monitoring, and assessment, and insect taxonomy. He has been actively engaged with international biodiversity informatics initiatives, both at the scientific as well as at the organizational and science-policy level, e.g. the Catalogue of Life (CoL), the Global Biodiversity Information Facility (GBIF), the Global Taxonomy Initiative (GTI) under the CBD, the Group of Earth Observation – Biodiversity Observation Network (GEO BON), and the UNEP GEO-6 Regional Assessment for the pan-European region. Practical applications and more generally the mobilization, sharing and impact of biodiversity information and scientific knowledge for national and international biodiversity and environmental policy have become a main motivation for engaging with relevant bodies and fora at European and global levels (CBD, IPBES, GEO).