Professor in regional and urban economics and in economic geography at the VU University Amsterdam

Jest profesorem w zakresie ekonomii regionalnej i miejskiej oraz geografii ekonomicznej na Vrije Universiteit w Amsterdamie. Jego zainteresowania badawcze obejmują planowanie przestrzenne, analizy systemów transportu, matematyczne modelowanie układów przestrzennych, oraz zarządzanie środowiskiem i zasobami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ma szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania infrastrukturą, zarządzania ochroną środowiska i zrównoważonego rozwoju.


Peter Nijkamp is professor in regional and urban economics and in economic geography at the VU University Amsterdam. From 2009-2015, he was Honorary University Professor at the same university. He has been president of the governing board of the Netherlands Research Council (NWO) (2002-2009). He is also past president of the European Regional Science Association and of the Regional Science Association International. He is fellow of the Royal Netherlands Academy of Sciences, and past vice-president of this organization. In 1996, Peter Nijkamp was awarded the most prestigious scientific prize in the Netherlands, the Spinoza award.Research activities

Peter Nijkamp's main research interests cover plan evaluation, multicriteria analysis, regional and urban planning, transport systems analysis, mathematical modelling of spatial systems, migration, technological innovation, and environmental and resource management. In his long research career he has focused his research in particular on quantitative methods for policy analysis, as well as on behavioural analysis of economic agents. He has a broad expertise in the economics of public policy, services planning, infrastructure management, environmental management and sustainable development.

(source: VU University Amsterdam website)