Kontakt dla mediów:
CONSTANS PR
biuro@constanspr.com.pl
tel. 22 401 09 92


 

27 września (czwartek) 

 

Transmisja na żywo konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO (YouTube):
27 września 2018 r., 10.00-14.30
https://www.youtube.com/watch?v=QV1ZzANf92Q

 

Do pobrania:

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie Eco-Miasto 2018:

Komunikaty prasowe:

Grafiki:

 Zdjęcia:

 


 

28 września (piątek)

 

Do pobrania:

 


Dodatkowe informacje:

Projekt ECO-MIASTO
http://www.eco-miasto.pl/
https://www.facebook.com/EcoMiasto/

Razem dla środowiska
http://www.gridw.pl/partnerstwo

Partnerstwo dla klimatu
http://infrastruktura.um.warszawa.pl/aktualnosci/efektywne-wykorzystanie-energii/platforma-partnerstwo-dla-klimatu

Porozumienie paryskie
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl

Agenda 2030 ONZ, cele zrównoważonego rozwoju:
http://www.un.org.pl/

Miejska Agenda Unii Europejskiej
https://ec.europa.eu/futurium/en/node/1829