Blisko 40-letni staż pracy w ochronie środowiska i energetyce. Pełnił szereg kierowniczych stanowisk w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Inicjator i współtwórca wielu rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ochronie środowiska i energetyce, w tym ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy o efektywności energetycznej. Współtwórca systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej. Inicjator i koordynator przygotowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Obecnie doradca w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.