Katarzyna Błachowicz jest koordynatorem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego. Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit system koordynuje m.in. działania, strategie Klastra. Klaster stanowi platformą współpracy i powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administracją, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu, w celu realizacji polityki innowacyjności i rozwoju na poziomie państw i regionów.
Z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska, przez 10 lat prowadziła, jako redaktor naczelna, czasopismo "Recykling", by w wyniku połączenia dwóch czasopism zostać redaktor prowadzącą miesięcznika „Energia i Recykling. Gospodarka o obiegu zamkniętym”. Obecnie jest w Radzie programowej tego czasopisma.


Będąc członkiem jury, brała udział w konkursach o tematyce związanej z recyklingiem, w tym m.in. w ramach projektu STREFOWA: „Polski food waste hackathon, czy projekty #reducefoodwaste.
Publikuje artykuły w zakresie recyklingu, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizuje i moderuje branżowe debaty, konferencje i wydarzenia.