Katarzyna Korczak jest absolwentką energetyki na Politechnice Warszawskiej (z wyróżnieniem – summa cum laude), obecnie doktorantką tej samej uczelni. Jej specjalizacją jest efektywność energetyczna budynków, transportu i przemysłu jak również zrównoważone planowanie energetyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Katarzyna Korczak jest certyfikowanym audytorem energetycznym budynków (Ministerstwo Infrastruktury). Posiada certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami energetycznymi o napięciu do 1kV, wydany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest również konsultantką Krajowej Sieci Innowacji, z akredytacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Katarzyna Korczak posiada doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczo-innowacyjnymi, finansowanymi zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych. Obecnie jest Kierownikiem Laboratorium Efektywności Energetycznej w Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Centrum Transferu Technologii RES.