Hervé Boisguillaume, uprzednio Zastępca Dyrektora ds. Międzynarodowych w ministerstwach transportu, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, środowiska i energii, obecnie zajmuje się współpracą międzynarodową w szeroko rozumianym zakresie innowacyjnych i zrównoważonych miast. Jako przedstawiciel sieci Vivapolis, jest odpowiedzialny za koordynowanie francuskich podmiotów publicznych i prywatnych w pracach nad innowacyjnymi, zrównoważonymi i przystosowanymi do zmian klimatu miastami.