Aphrodite Bouikidis posiada 10-letnie doświadczenie w pracy nad rozwojem w skali międzynarodowej oraz w projektowaniu i realizacji strategii na rzecz innowacji społecznych i budowania społeczności w Stanach Zjednoczonych i Grecji. Jest konsultantem ds. innowacji w miastach oraz partnerstw międzynarodowych w Urzędzie ds. Odporności na Zmiany Klimatyczne w Gminie Thessaloniki, mieście uczestniczącym w inicjatywie „100 Resilient Cities”, zainicjowanej przez Fundację Rockefellera.

Jest założycielką organizacji Ashoka w Grecji oraz przewodziła programom studenckim i innowacji społecznych w społeczności grecko-amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych. Aphrodite spędziła trzy lata w zespole Narodowego Instytutu Demokratycznego Spraw Międzynarodowych (National Democratic Institute for International Affairs) na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Pracowała w nim na rzecz partycypacji obywatelskiej, znaczenia roli przywódczej wśród kobiet i programów dedykowanych społeczeństwu obywatelskiemu. Uzyskała tytuł magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Chicago, a w 2010 roku została mianowana tytułem Partnera ds. Innowacji Społecznej w programie StartBloc.