Milota Sidorova specjalizuje się w aspektach zintegrowanego planowania miejskiego.
Studiowała architekturę krajobrazu, urbanistykę, grafikę, produkcję filmową, urbanistykę, metody badań społecznych i zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych szkołach w Europie, Azji i Ameryce. Jest jednym z członków-założycieli międzynarodowego festiwalu o planowaniu urbanistycznym reSITE, którego w latach 2011-2015 była koordynatorem. Jest założycielką Ladime Prahu (2013), stowarzyszenia festiwali praskich poświęconych przestrzeni publicznej. W 2013 roku otrzymała stypendium Fulbrighta na studia urbanistyczne w Nowym Jorku. W 2014 r. ukończyła studia doktoranckie pracą z zakresu architektury krajobrazu: Katalityczne oddziaływania rynków na przestrzenie publiczne. Od 2012 roku współpracuje z sektorem pozarządowym zaangażowanym w tematykę przestrzeni publicznej w Bratysławie i Pradze. W 2015 roku współuczestniczyła w tworzeniu inicjatywy „Kobieta. Przestrzeń publiczna. Praga” (WPS Praga) - jest to sieć promująca aktywność kobiet w świecie architektury, urbanistyki i rozwoju życia społecznego. Jest jednym ze współautorów projektu UE Shared Cities: Creative Momentum. Pełni również funkcję Chief Curator podczas międzynarodowej konferencji "WhatCity?" od roku 2014. Od 2016 roku jest starszym kierownikiem projektu, w ramach którego opracowywany jest nowy, przyszły program Urban Living for Green Foundation w Bratysławie.