Catarina Rolim ukończyła licencjat z psychologii (2004), na Instytucie Psychologii Stosowanej w Lizbonie. Od 2016 roku posiada tytuł doktora w dziedzinie zrównoważonych systemów energetycznych, uzyskany w ramach programu MIT Portugal na Uniwersytecie w Lizbonie. Obecnie jest badaczką z tytułem doktora w na Uniwersytecie w Lizbonie.
Jej główne obszary badań koncentrują się na zachowaniach kierowców, kwantyfikacji wpływu technologii ICT, szkoleniach dotyczących zachowań podczas jazdy, efektywności energetycznej i ekologicznej, perspektywie zarówno kierowców indywidualnych jak i biznesowych (pojazdy o małych oraz dużych gabarytów) oraz stosunku obywateli do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności i technologii alternatywnych. Na Uniwersytecie jej badania są związane między innymi ze zrównoważonym rozwojem miast, koncentrując się głównie na zaangażowaniu obywateli w pomyślne wdrażanie rozwiązań smart w obszarach: mobilność w miastach, modernizacja budynków, systemy zarządzania energią, jakość życia. Jej opracowania koncentrują się na promowaniu technologii ICT na rzecz zmiany przyzwyczajeń, ocenie wiedzy obywateli i szacowaniu ich nastawienia do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności, systemów popyt-reakcja z perspektywy mieszkańców, postrzegania i preferencji użytkowników dotyczących poprawy efektywności energetycznej, polityki zachęt i nowych modeli biznesowych.
Catarina Rolim uczestniczyła w kilku projektach badawczo-rozwojowych. Obecnie pracuje na rzecz Sharing Cities Lighthouse Program, skoncentrowanego na wdrażaniu polityki smart cities. Ponadto brała udział w prywatnie finansowanych projektach i współpracowała przy kilku projektach doradczych w branży. Podczas swojej działalności badawczej Catarina Rolim opublikowała 14 artykułów w międzynarodowych recenzowanych czasopismach, 2 rozdziały w książkach, 10 międzynarodowych dokumentów konferencyjnych oraz zaprezentowała wyniki swojej pracy na kilku konferencjach krajowych i międzynarodowych.