Telma Mota jest z wykształcenia inżynierem elektrykiem i informatykiem oraz magistrem telekomunikacji. Tytuły naukowe uzyskała na Uniwersytecie w Porto. Od ponad 20 lat jest kierownikiem projektu w Altice Labs (dawniej PT Inovação - PTIN). Specjalizuje się w zarządzaniu i utrzymaniu sieci oraz Open Distributed Architecture Design. Brała udział i była odpowiedzialna za koordynację kilku projektów krajowych i europejskich. Obecnie przewodzi zespołowi "Platforms and Multiservice Networks" w Altice Labs, a jej głównym obszarem zainteresowania jest IOT/M2M, smart cities, architektura zorientowana na usługi, smart environments, sieci społecznościowe oraz adaptujące się do otoczenia systemy mobilne. Telma Mota pracuje obecnie w programie Sharing Cities Lighthouse, skoncentrowanym na udostępnianiu na szeroką skalę platformy Urban Sharing Platform (USP).