• Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej.
  • Od 2001 roku związana z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, początkowo jako koordynator obszaru ds. innowacji i małych i średnich przedsiębiorstw, później jako ekspert z zakresu Euratomu oraz zagadnień związanych z obszarami energii, środowiska oraz inteligentnych miast.
  • W latach 2007-2013 uczestniczyła w pracach Komitetu Programowego w Brukseli (Research for the benefit of SMEs).
  • Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi, realizacji projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych.