Zakochana w swoim mieście gdynianka, absolwentka Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni. Studiowała prawo na Uniwersytecie Gdańskim i w gdańskiej Izbie uzyskała uprawnienia zawodowe radcy prawnego. W Gdyni odpowiada przede wszystkim za politykę gospodarczą. Bezpośrednio nadzoruje wydziały zajmujące się rozwojem gospodarczym i wsparciem przedsiębiorców, nadzorem nad mieniem miejskim, budynkami komunalnymi, promocją, turystyką, promocją i komunikacją społeczną oraz sprawami społecznymi, głównie mieszkaniowymi a także gminne jednostki – Zarząd Dróg i Zieleni, Powiatowy Urząd Pracy, Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, Centrum Nauki Experyment oraz Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Wykonuje prawa i obowiązki właściciela wobec wszystkich spółek, w których gmina posiada udziały. Koordynuje wdrażanie strategii rozwoju miasta. Pełni również funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Rozwoju Infrastruktury Komunikacyjnej. Od 2011 roku była prezesem zarządu Agencji Rozwoju Gdyni, spółki należącej w 100% do miasta. W ARG zajmowała się głównie wsparciem rozwoju gospodarczego miasta oraz wdrażaniem tzw. markowych produktów turystycznych miasta i współpracą między samorządami. Jest współautorką Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dającego podstawę do finansowania projektów metropolitalnych ze środków UE.