Magdalena Dziczek – doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego (Kolegium Zarządzania i Finansów), absolwentka wydziału Zarządzania SGH, specjalność: zarządzanie strategiczne oraz skandynawistyki SWPS, specjalność: tłumacz języka szwedzkiego. Od 2010 roku związana z gospodarką odpadami. Reprezentowała Krajową Izbę Gospodarki Odpadami w Brukseli, uczestnicząc w pracach Municipal Waste Europe oraz za pośrednictwem tejże organizacji także w pracach nad założeniami m.in. do pakietu „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym”. Pracowała w MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Działu Strategii. Obecnie związana ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK. Jej zadania zawodowe i zainteresowania naukowe koncentrują się na efektywności systemu gospodarki odpadami w Polsce, zwłaszcza w nowej perspektywie, związanej z tworzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym.