Monika Pastuszko – główna specjalistka ds. komunikacji społecznej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, społeczniczka, absolwentka kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się konsultacjami społecznymi i dialogiem w polityce miejskiej. Specjalizacje: prosty język w urzędzie, dialog w planowaniu miejscowym. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Rozwoju, gdzie zajmowała się komunikacją, prostym językiem i rewitalizacją. Brała udział w pracach nad Krajową Polityką Miejską 2023 (wątek Partycypacja). Jako dziennikarka współpracowała z Res Publicą Nową, pisze do Krytyki Politycznej. W Ostrowcu Świętokrzyskim była koordynatorką klubu Krytyki Politycznej. Zainicjowała i przeprowadziła debatę o ożywieniu ostrowieckiego rynku. Działa w Stowarzyszeniu Kulturotwórczym Nie z tej Bajki, zajmującym się sztuką miejską i tożsamością lokalną. Zajmuje się badaniem i upamiętnianiem żydowskiej historii Ostrowca.