Tomasz Sadłoń – wójt Gminy Psary od 2010 r. Wcześniej przez 4 lata pełnił funkcję zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Pracował także jako prezes Zarządu Spółki Akcyjnej Zagłębiowska Agencja Rozwoju i zastępca wójta Gminy Psary. Tomasz Sadłoń jest absolwentem filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w administracji publicznej” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz „Reklamę” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Brał udział w licznych programach szkoleniowych m.in. „Nowoczesne Zarządzanie w Administracji Publicznej”,„Procedury pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej”. W okresie ostatnich 8 lat gmina Psary dynamicznie rozwija się w oparciu o budownictwo mieszkaniowe oraz kształtującą się strefę gospodarczą. W 2017 r.zakończono budowę centrum dystrybucyjnego firmy Lidl w Gródkowie, gdzie zatrudnienie znalazło blisko 200 osób. Powstało również centrum logistyczne firmy FM Logistic w Sarnowie, gdzie docelowo zostanie utworzonych ponad 500 miejsc pracy. Dynamicznie rozwijające się budownictwo mieszkaniowe przekłada się na rosnącą liczbę mieszkańców gminy, która stale rośnie od kilkunastu już lat. Wzrost dochodów gminy przekłada się na jej zwiększony potencjał rozwojowy - średnio rocznie w ciągu ostatnich 8 lat ponad 28% wszystkich wydatków gminy stanowią wydatki majątkowe. Poprawa kondycji finansowej znajduje również odzwierciedlenie w rankingu zamożności samorządów czasopisma „Wspólnota”. Jeszcze w 2010 r. gmina Psary zajmowała 1447 miejsce, a za 2017 r. awansowała na 264 pozycję spośród 1555 gmin wiejskich w Polsce. Psarski samorząd pozyskuje także fundusze na realizację licznych projektów unijnych i krajowych. W 2016 r. wójt gminy Psary został zakwalifikowany do finałowej 10 ogólnopolskiego konkursu na Wójta Roku organizowanego przez TVP1. Z kolei w 2017 r. gmina zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez największą gazetę na Śląsku - „Dziennik Zachodni”, w kategoriach gmina przyjazna mieszkańcom oraz gmina przyjazna środowisku. Konkurs skierowany był do wszystkich 167 gmin województwa śląskiego.