20 września 2016 została powołana na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku administracja, podyplomowego Studium Unii Europejskiej przy Szkole Głównej Handlowej, podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej na kierunku Executive Master of Business Administration (EMBA), współautorka projektu ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawy dla Agencji Rozwoju Komunalnego.

W administracji samorządowej miasta stołecznego Warszawy pracuje od 1994 roku.
Od 2003 do 2015 pełnia stanowisko dyrektora jednostki budżetowej Miasta- Zarządu Terenów Publicznych, odpowiedzialnego za zarządzanie przestrzenią publiczną ścisłego centrum Warszawy tj. dzielnicy Śródmieście, na którą składa się ponad 300 ha parków, placów, skwerów, dróg oraz obszar wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Odpowiedzialna za szereg inwestycji miejskich w tym modernizacji dróg i oświetlenia, rewitalizacji parków i skwerów, budowy pomników i miejsc pamięci narodowej. Laureatka kilku nagród i wyróżnień w ogólnopolskim konkursie na najlepiej oświetloną gminą w Polsce.
Za wykonanie iluminacji murów obronnych Starego Miasta w Warszawie wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO otrzymała od kapituły UNESCO prestiżową międzynarodową nagrodę Jean Poul – L.Alliera.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnym Medalem „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych” Wojska Polskiego oraz Honorową Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy

W latach 2015 – 2016 Prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.
Jako Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu drogownictwa i komunikacji nadzorując prace Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego (Metro, MZA,SKM), Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg, Zarządu Oczyszczania Miasta. Odpowiada za koordynowanie inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy oraz infrastrukturę. Do zadań Zastępcy Prezydenta należy również nadzór nad Biurem Sportu i Rekreacją w skład którego wchodzi m. inn WCS Aktywna Warszawa, Park Kultury w Powsinie oraz 17 Ośrodków Sportu i Rekreacji.