Ewa Winkowska jest ekspertem ds. zrównoważonego rozwoju. Obecnie pełni funkcję Koordynatora ds. Komunikacji dla międzynarodowego projektu „Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS”, realizowanego w ramach programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, priorytet 2.1. „Niskoemisyjne miasto i region” przez m.st. Warszawa. Od 2014 roku prowadzi szkolenia dla samorządów poświęcone ochronie bioróżnorodności i gospodarce niskoemisyjnej, finansowane przez NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ewa Winkowska jest współautorką podręcznika dla polskich samorządów pt. „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie”, zawierającego praktyczne wskazówki i dobre praktyki realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w Polsce i w Niemczech, przygotowanego we współpracy z niezależnym niemieckim think tankiem adelphi, a także podręcznika „System białych certyfikatów w Polsce” adresowanego do przedsiębiorstw, samorządów oraz innych podmiotów zużywających energię, opracowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

Jako Zastępca Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Ekspert ds. Efektywności Energetycznej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Ewa Winkowska odpowiadała m.in. za nadzór i realizację eksperckich badań marketingowych dla produktów i technologii energooszczędnych oraz wykonywanie ekspertyz branżowych. Ponadto kierowała Działem Marketingu i Promocji w SPEC S.A. – spółce miejskiej zarządzającej najdłuższym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej – i brała udział w pracach branżowego zespołu przygotowującego ogólnopolską strategię promocji ciepła systemowego pod kierunkiem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Posiada również doświadczenie z pracy w konsultingu strategicznym w międzynarodowej firmie doradczej Coopers&Lybrand Consulting.

Ewa Winkowska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała tytuł MBA jako najlepszy student w roczniku 1995 na studiach podyplomowych dla inżynierów prowadzonych w języku angielskim w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.