Po wielu latach doświadczeń zebranych w zarządzaniu projektami, szczególnie w zakresie pomocy rozwojowej, w 2016 r. Sarah Risch rozpoczęła pracę w OVAM (Flamandzki Urząd ds. Odpadów Publicznych) w dziale gospodarki odpadowo-surowcowej w zespole "władz lokalnych".

Oprócz pełnienia funkcji koordynatora projektu H2020 URBANREC, pomaga definiować politykę odpado-surowcową we Flandrii oraz wspiera miasta i gminy w osiąganiu ich celów.