Pierre Tournier jest dyrektorem „Savoie déchets” – publicznej organizacji zajmującej się gospodarką odpadami, która zrzesza gminy departamentu Savoie we francuskich Alpach.

Kilka informacji o „Savoie déchets”:
- organizacja zrzeszająca 13 gmin zamieszkiwanych przez 530 000 osób.
- miejsce zatrudnienia dla 140 pracowników, którego roczny budżet wynosi 25 milionów euro.
- zakres działalności to przetwarzanie odpadów resztkowych, sortowanie i odzysk odpadów z selektywnej zbiórki
- zagospodarowanie 200 000 ton zanieczyszczeń rocznie (odpady resztkowe, szpitalne, z oczyszczalni ścieków oraz odpady z selektywnej zbiorki)
- zarządzanie zakładami wyspecjalizowanymi w procesie uzyskiwania energii z odpadów (Waste-to-Energy plant) oraz dwoma punktami selektywnej zbiórki, zakłady i punkty koordynowane przez urzędników samorządowych.