przedsiębiorca, członek i ekspert Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa. Jest współautorem programu studiów podyplomowych dla BIM – Menedżerów. Specjalista w zakresie rozwoju inwestycji w infrastrukturę śródmiejską. Jego działalność zawodowa związana jest z nadzorem nad realizacją inwestycji miejskich na etapach przedprojektowych, projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych. Zajmuje się doradztwem w zakresie związanym z inwestycjami miejskimi i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w branży budowlanej.
Adam Winogracki pełni funkcję Inżyniera Koordynatora do spraw ewaluacji procesu i przygotowania „Programu Centrum” realizowanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania.