Zatrudnienie i funkcje:
Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
Z-ca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia ds. Systemu Informacji Przestrzennej,
Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Systemu Informacji Przestrzennej.


Doświadczenie zawodowe:
Kierownik projektów „Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej” (lata 2006-2008) „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia” (lata 2008-2014), „Rozbudowa SIP Wrocłąwia – etap II” (od roku 2014)
Współautor modelu symulacyjno-decyzyjnego ORION i analiz z zastosowaniem tego modelu,
Współautor prognoz rozwoju struktur osadniczych oraz ekspertyz komunikacyjnych połączonych z symulacjami komputerowymi,
Współautor studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Obszary działalności naukowo-badawczej:
Rozwój technik GIS wspomagających planowanie przestrzenne i gospodarkę przestrzenną w skali miasta i regionu, w tym opracowywanie koncepcji dotyczących badań, analiz, wizualizacji i komunikacji.
Rozwój opartych na GIS narzędzi wspomagających opracowywanie, zapis i wykorzystywanie planów zagospodarowania przestrzennego, zarządzanie planami i udostępnianie ich treści.
Integracja Systemów Informacji Przestrzennej z modelami symulacyjnymi.
Możliwości operacji na różnych strukturach danych w modelowaniu zjawisk transportowych i rozwoju zagospodarowania przestrzennego.