Jako członek zespołu ICLEI Europe ds. Zrównoważonych zasobów, klimatu i odporności na jego zmiany, Eleanor Chapman działa na rzecz zaangażowania naukowców i praktyków samorządowych w Europie. Obecnie pracuje w projekcie badawczym RESIN – infrastruktura i miasta odporne na zmiany klimatyczne, tworząc narzędzia do wspomagania decyzji dla przewodniczących miast i praktyków zajmujących się adaptacją do zmian klimatu i budowaniem odporności na nie. Wcześniej uczestniczyła w projekcie GREEN SURGE, opracowując wskazówki dla urbanistów na temat rozwoju i utrzymania siatki zielonej infrastruktury miejskiej.

Eleanor zawsze dążyła do sprawiedliwości społecznej. Od 2005 r. aktywnie udziela się w organizacji pozarządowej Architekci dla pokoju oraz publikuje niezależne badania zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej. Posiada tytuł licencjata architektury (Uniwersytet RMIT w Melbourne) oraz tytuł magistra w zakresie zarządzania i własności gruntów (Uniwersytet Techniczny w Monachium).